Faure2015-01

Faurés Requiem i Slangerup Kirke foråret 2015.

Interessen for fællessang stiger, og især har mange genopdaget deres stemme under corona-nedlukningen. Morgensang med Phillip Faber gav i foråret fællesskabsfølelse og energi til en ny dag, og dagene blev lidt lysere på trods af den delvise isolation.

I Slangerupkoret mødtes vi igen fra 2. september på Byvangskolen, nu med de foreskrevne 2 meters sangerafstand. Vi har en hel gymnastiksal, så der var også plads og hjerterum til nye sangere. Men sidst i oktober kom der nye restriktioner, og det er ikke længere muligt at høre hinanden godt nok til at gennemføre korsang i en lyddæmpet sal. Koret holder derfor pause indtil videre.

Slangerupkoret er et blandet amatørkor med ca. 30 medlemmer. Vi synger normalt onsdag aften kl. 19:30 til 21:50 fra først i september til sidst i april på Byvangskolen i Slangerup, og nye sangere er meget velkomne. Medlemskontingentet er 600 kr. pr. halvår, men opkræves først efter indmeldelse.

Korets formål er

  • At være et samlingssted for amatørsangere, der i forpligtende samvær arbejder seriøst med forskellig kormusik for blandet kor
  • At levere musikoplevelser for korsangere, publikum og dirigent

I foråret 2020 sang vi frem til nedlukningen midt i marts bl.a. Sommer i Tyrol, sange om Vadehavet og sange, der relaterede til Danmarks befrielse for 75 år siden. Programmet for efteråret var tilpasset antallet af sangere og de særlige afstandsretningslinier for sang, men efter efterårsferien blev forholdene for dårlige til at fortsætte. Bestyrelsen håber at kunne genstarte koret i 2021 og arbejder mod en koncertrejse i 2022, når vi forhåbentlig har en effektiv vaccine.

Hvert 3.-5 halvår arbejder vi med et større korværk, og øvrige halvår med et mere blandet program, gerne omkring et tema. I begyndelsen af maj 2019 sang vi 3 spændende koncerter med The Armed Man – a Mass for Peace af Karl Jenkins i samarbejde med bl.a. Ensemble Felix. Slangerupkoret har gennem en del år haft et rigtig godt samarbejde med Ensemble Felix, bl.a. omkring Faurés Requiem, se foto ovenfor.

Har man lyst til at prøve at være med i koret, er man under normale forhold altid velkommen til at komme og være med eller lytte og se, hvad der foregår onsdage kl. 19:30.

Vi glæder os til igen at kunne byde velkommen til koncerter og til nye medlemmer!