Faure2015-01

Faurés Requiem i Slangerup Kirke foråret 2015.

Interessen for fællessang stiger, og især har mange genopdaget deres stemme under corona-nedlukningens arrangementer med ‘fællessang – hver for sig’. Som amatørkor har Slangerupkoret været hårdt ramt af corona-restriktionernes afstandskrav og forsamlingsstørrelser, og koret har holdt pause siden oktober 2020. Men med vaccinationstilbud til alle senest til sommer forventer vi at kunne genoptage vores korsang fra onsdag d. 1. september 2021.

Erfaringerne fra september og oktober 2020 viser, at stemmerne kræver ekstra fokus på genoptræning efter den lange pause, så vi vil få hjælp fra stemmecoach Birgit Lyngholm et par onsdage i efteråret. Det vil også give en god start for eventuelle nye sangere i koret.

I efteråret 2021 vil vi bl.a. synge koruddrag fra Bachs juleoratorium som indledning af forberedelserne til opførelse af en del af juleoratoriet ved koncerter i november/december 2022 med Ensemble Felix og eksterne solister. I efterårets program vil der også være kormusik af Buxtehude og traditionelle julesange. Foråret 2022 er endnu ikke planlagt.

Slangerupkoret er et blandet amatørkor med ca. 30 medlemmer. Vi synger normalt onsdag aften kl. 19:30 til 21:50 fra først i september til sidst i april på Byvangskolen i Slangerup, og nye sangere er meget velkomne. Medlemskontingentet er 600 kr. pr. halvår, men opkræves først efter indmeldelse.

Korets formål er

  • At være et samlingssted for amatørsangere, der i forpligtende samvær arbejder seriøst med forskellig kormusik for blandet kor
  • At levere musikoplevelser for korsangere, publikum og dirigent

I foråret 2020 sang vi frem til nedlukningen midt i marts bl.a. Sommer i Tyrol, sange om Vadehavet og sange, der relaterede til Danmarks befrielse for 75 år siden. Programmet for efteråret var tilpasset antallet af sangere og de særlige afstandsretningslinier for sang, men efter efterårsferien blev restriktionerne for stramme, så koret måtte holde pause.

Hvert 3.-5 halvår arbejder vi med et større korværk, og øvrige halvår med et mere blandet program, gerne omkring et tema. I begyndelsen af maj 2019 sang vi 3 spændende koncerter med The Armed Man – a Mass for Peace af Karl Jenkins i samarbejde med bl.a. Ensemble Felix. Slangerupkoret har gennem en del år haft et rigtig godt samarbejde med Ensemble Felix, bl.a. omkring Faurés Requiem, se foto ovenfor.

Har man lyst til at prøve at være med i koret, er man altid velkommen til at komme og være med eller lytte og se, hvad der foregår onsdage kl. 19:30.

Vi glæder os til igen at kunne byde velkommen til koncerter og til nye medlemmer!