I hverdagen

Koret øver onsdag aften kl. 19.30 til 21.50 i salen på Byvangskolen i Slangerup, normalt fra første onsdag i september til slutningen af april, med efterårsferie og vinterferie som på skolen og juleferie efter sidste julekoncert. Forårssæsonen afsluttes typisk med en fest og/eller en koncertrejse.

Aftenen starter sædvanligvis med strækøvelser og opvarmning af de støttemuskler, der er nødvendige for en god stemmeklang. Derpå følger opvarmning af stemmen og en sang fra Højskolesangbogen. Og så er vi klar til at gå i gang med korsatserne.

Koret synger oftest 4-stemmige korsatser med hovedvægt på det klassiske repertoire, men dirigentens baggrund inden for rytmisk musik fornægter sig ikke. Planen for de kommende år er at veksle mellem større korværker og tema-koncerter. Ved større korværker tilstræbes samarbejde med et dygtigt amatørorkester og solister fra bl.a. Musikkonservatoriet eller Operaakademiet.

Er du en sangglad amatør med godt gehør, vil du sikkert kunne trives i Slangerupkoret. Du behøver ikke kunne noder, blot have lysten og kunne synge rent. Med hjemmecomputer og internetadgang kan du øve din stemme derhjemme. Sangere fra hjem med klaver har mistet en del af deres forspring!

Koret sætter en ære i at tage godt imod nye medlemmer, som hurtigt bliver indlemmet i det sociale samvær. Der bliver både arbejdet hårdt og grinet ved korprøverne.

Har du lyst til at opleve en øveaften eller flere sammen med koret, er du meget velkommen onsdag aften, det passer bedst i september eller januar, men døren er altid åben.
Efter et par prøveaftener vil dirigenten aftale med dig at mødes lidt tidligere end sædvanligt for at I sammen kan finde ud af, om du og koret passer sammen, og hvor din stemme bedst passer ind.

Har du spørgsmål så kontakt korets formand eller dirigent.

Medlemskontingentet udgør 600 kr. pr. halve sæson.

Koret er medlem af korsammenslutningen Kor72, Kulturrådet for Frederikssund og Kulturhuset Elværket.

Koret har en omfattende nodesamling, der udlånes til korets medlemmer efter behov. Der må kun skrives med blyant i noderne, som afleveres ‘renviskede’, når man træder ud af foreningen. Koret optræder med ens tørklæder og slips, der ligeledes udlånes, dog mod et mindre depositum.

Korets historie, sammenfattet i forbindelse med 75 års jubilæet i 2011

Slangerupkoret gæstede Kerteminde i foråret 2011, hør koret synge Ave verum corpus (Mozart, W. A.)