Korets historie, sammenfattet i forbindelse med 75 års jubilæet i 2011

400-året for reformationens indførelse blev startskuddet.

Sjællandske Folkekors stævne i Ringsted i 1937

Fra korets deltagelse i Sjællandske Folkekors stævne i Ringsted i 1937

Udgifter 1937-1938

Udgifter 1937-1938

Medstifter af Slangerupkoret og korets første dirigent, lærer og skoleinspektør S. Jørgensen fortæller om korets start: “I efteråret 1936 bad daværende sognepræst J.J. Hjørlund mig om at forsøge at danne et børnekor, der kunne synge ved en festgudstjeneste i Slangerup kirke i anledning af reformationens indførelse. Under arbejdet med at løse denne opgave viste der sig interesse blandt byens og egnens beboere for at udvide børnekoret med en del dame- og herrestemmer.

Resultatet blev, at der ved 400-års festen d. 1. nov. 1936 blev sunget af et stort kor, bestående af både børn og voksne. De voksne deltagere i dette arrangement ønskede derefter at fortsætte med korsangen og i løbet af kort tid blev der oprettet et blandet kor, der under navnet Slangerup Sangkor blev indmeldt i Sjællandske Folkekor”.

Det årlige medlemskontingent på i alt kr. 2.00 faldt i rater á 25 øre og koret havde fra starten ca. 25 aktive sangere.

Koret havde sangøvelser på Slangerup Skole, der senere blev til Slangerup Rådhus. I en periode kunne koret kun bruge skolens lokaler en time om ugen, og hr. Jørgensen beskriver, at “min kone beredvilligt stillede hele vor store lejlighed på 1. sal til rådighed, så vi kunne synge den sidste time der hver uge”. Dette udover, at fruens køkken blev brugt ved korets hyppige kaffeaftener, hvor damerne dog selv vaskede op bagefter, mens herrerne undertiden galant blev siddende imens, så damerne ikke skulle gå alene hjem!

Repertoiret beskrev Jørgensen som “god, dansk folkesang”. Og nationalfølelsen i og omkring krigsårene har klart præget valget af sange og øget korets betydning for sangerne såvel som for lokalsamfundet. Sange som ‘Danmark nu blunder den lyse nat’ og ‘Kongernes Konge’ må regnes for tidstypisk.

Efter de første mange år med “dansk korsang” iblandet svenske sange blev repertoiret udvidet, bl.a. med større værker, hvor koret typisk samarbejdede med et eller to andre amatørkor og -orkestre fra lokalområdet. Således har koret gennem årene sunget bl.a. Weyses julekantate, Vivaldis Gloria, Purcells Dido og Aeneas, Bachs juleoratorium, Puccinis Gloria-messe og Mozarts Requiem.

Koret har haft stor glæde og inspiration af samarbejdet med mange musikere og solister gennem årene. Specielt kan nævnes det tilbagevendende samarbejde med organist Ulla Kappel og fløjtenist Nanna Kagan.

En aktiv medspiller i lokalområdet

Underholdning

Underholdning ved korfest

Slangerupkoret har gennem de mange år deltaget aktivt i lokale kulturelle initiativer. Koret var med i lokale dilettantforestillinger (som nu kaldes amatørteater) og sang hvert år til jul på De gamles Hjem, afsluttende med kaffe og æbleskiver og i 1947 gaver til ‘de gamle’ fra koret. Den årlige udflugt blev holdt d. 5. juni. Koret deltog i stævner for sjællandske kor og var selv vært for korstævner. I januar 1947 fejrede koret 10-års jubilæum med sang i Kingos Minde og fest på skolen med medbragt mad. Senere afholdt koret i en årrække arrangementer sammen med Slangerup Folkedansere og flere koncerter sammen med Uvelse Skoles børnekor. Koret deltog med korsang på Kirketorvet og i kirken ved 50-året for Danmarks befrielse, og har optrådt ved juletræstænding på Rådhuspladsen, Skt. Hans aften på sportspladsen og i Brugsen lige før jul. Hertil kommer en lange række af høstgudstjenester og julekoncerter i Slangerup Kirke.

Fra den mere lukkede del af underholdningen kan nævnes kormedlemmers utallige indslag ved de interne korfester, der gennem alle årene har været præget af musisk spøg og skæmt.

Dirigenter gennem årene

Medlemstal

Medlemstal gennem 75 år

1936 – S. Jørgensen

1963 – Knud E. Christensen

1964 – E. Engelbrekt

1965 – Vagn Østerballe

1966 – Knud E. Christensen

1967 – S. Jørgensen

1968 – Tove Lyder

1975 – Peter Vinging Madsen

1979 – Jørgen Nielsen

1980 – Anny Jørgensen

2005 – Ulrich Spahn Klausen

Lærken og Slangerupkoret

Lærken

Lærken – Korets logo

Slangerupkorets logo er tegnet i forbindelse med korets 40-års jubilæum af dette års 40-års jubilar Birgitte Riisgaard. I 1976 blev komponist og professor ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium Finn Høffding (født i 1899) spurgt, om han ville komponere et værk til koret til opførelse ved korets 40-års jubilæum. Finn Høffding tog en tur til Slangerup for at høre koret og blev begejstret. Han skriver i korets 50-års jubilæumsskrift, at han fandt, at koret “havde den livfuldhed, som er en nødvendighed for at kunne synge ud”. Til koret skrev han bl.a. musik til digtet Lærken af Thøger Larsen og korets logo indeholder de første toner af dette værk. Koret har siden ofte genopført “Lærken”, som også er med på programmet i dag. Koret opførte bl.a. værket i Radiohusets Koncertsal i anledning af Finn Høffdings 80 års fødselsdag.

Rejseliv og koncerter

Indmarch i Vejle 1977

Indmarch i Vejle 1977

Koncert i 2002 i Teyn kirke i Prag, hvor Tycho Brahe er begravet

Koncert i 2002 i Teyn kirke i Prag, hvor Tycho Brahe er begravet

Ved Kollund kirke 2008

Ved Kollund kirke 2008

Koncert Budapest

Koncert i 2014 i Sct. Elisabeth Kirken i Budapest

Allerede året efter starten deltog koret i sit første korstævne. Det var i Ringsted, og af billedet på side 2 kan man vist godt konkludere, at det har været en dejlig oplevelse. Fælles rejseoplevelser er kit til fugerne, og det er helt nødvendigt for et kor, at sangerne føler sig som et hold. Det er ikke en kamp mod de andre om at ‘blive hørt’; tværtimod. Man skal lytte til hinanden, hjælpe hinanden med at rette fejl og rette ind efter helheden. Og dirigenten skal kunne regne med hele holdet til de planlagte koncerter, ligesom man forventes at møde op til de ugentlige prøver, hvis man ikke har en rigtig god grund.

En af de mest spændende detaljer ved koncerter nye steder er at træde ind i et rum, hvor koret ikke har sunget før. Det er noget helt specielt for ethvert kormedlem (for slet ikke at tale om dirigenten!): Hvad kan dette rum gøre for Slangerupkoret? Og hvor mange kommer der mon for at høre os synge?

Udover rejser til korstævner har koret været på og modtaget flere venskabsbesøg fra kor og/eller orkestre fra Slangerups venskabsbyer i Mjølby i Sverige og Pärnu i Estland. Her var privat indkvartering med til at forstærke oplevelsen.

Ved korets 60-års jubilæum i 1996 fik koret besøg af både koret Stämbanden fra Mjølby og Ave Canto fra Pärnu, og suppleret med Lynge Kammerorkester fyldtes festsalen på Frederikssund Gymnasium med et flot program, bl.a. med Vivaldis Beatus Vir.

Her er et udpluk af øvrige korstævner og individuelle korrejser, som Slangerupkoret har oplevet gennem årene:

1962 – Sangstævne i Flensborg med 1200 deltagere

1972 – Dansk repræsentant ved europæisk korstævne i Helsinki

1977 – Deltagelse i Danske Folkekors 75 års jubilæum i Vejle

1987-1991 – Deltagelse i Kordirigentforeningens koraftener i Bethesda i København, i alt 33 kor medvirkede i 1987

1992 – Koncertrejse til England med organist Hugh Winsley og cellist Rikke Olsen

1997 – Koncertrejse til Alsace med fløjtenist Nanna Kagan og organist Susanne Kammersgaard-Andersen

2002 – Koncertrejse til Prag

2008 – Koncertrejse til Schleswig

2009 – Koncertrejse til Kalmar

2011 – Koncertrejse til Kerteminde og Rudkøbing

2014 – Koncertrejse til Budapest (Opførelse af Mozarts Requiem sammen med 5 nordiske kor, samt egen koncert)