I hverdagen

Koret øver onsdag aften kl. 19.30 til 21.50 i Slangerup, men har medlemmer fra alle Frederikssunds nabokommuner. Normalt mødes koret fra første onsdag i september til slutningen af april, med juleferie efter sidste julekoncert og evt. efterårsferie og vinterferie i skolernes ferieuge. Forårssæsonen afsluttes typisk med en eller flere koncerter og en fest og/eller en koncertrejse.

Aftenen starter sædvanligvis med strækøvelser og opvarmning af de støttemuskler, der er nødvendige for en god stemmeklang. Derpå følger opvarmning af stemmen og en sang fra Højskolesangbogen. Og så er vi klar til at gå i gang med korsatserne. Her arbejder dirigent og akkompagnatør tæt sammen om indstuderingen.

Koret synger oftest 4-stemmigt med hovedvægt på det klassiske repertoire. Der veksles mellem større korværker og tema-koncerter. Ved større korværker tilstræbes samarbejde med et dygtigt amatørorkester og solister.

Er du en sangglad amatør med godt gehør, vil du sikkert kunne trives i Slangerupkoret. Med hjemmecomputer og internetadgang kan du øve din stemme derhjemme. Sangere fra hjem med klaver har mistet en del af deres forspring, men det er stadig en stor fordel at have et basalt nodekendskab.

Koret sætter en ære i at tage godt imod nye medlemmer, som hurtigt bliver indlemmet i det sociale samvær. Der bliver både arbejdet hårdt og grinet ved korprøverne.

Har du lyst til at opleve en øveaften eller flere sammen med koret, er du meget velkommen onsdag aften, det passer bedst i september eller januar, men døren er altid åben.
Efter et par prøveaftener vil dirigenten aftale med dig at mødes lidt tidligere end sædvanligt eller i pausen for at I sammen kan finde ud af, om du og koret passer sammen, og hvor din stemme bedst passer ind.

Har du spørgsmål, så kontakt korets formand eller dirigent (se under Kontakt).

Medlemskontingentet udgør 750 kr. pr. halve sæson.

Koret er medlem af korsammenslutningen Kor72, Kulturrådet for Frederikssund og DOF (Dansk Oplysnings Forbund).

Koret har en omfattende nodesamling, der udlånes til korets medlemmer efter behov. Der må kun skrives med blyant i noderne, som afleveres ‘renviskede’, når man træder ud af foreningen. Koret optræder med ens tørklæder eller perlekæder og slips, der ligeledes udlånes. Se nærmere under Praktiske oplysninger.

Korets historie, sammenfattet i forbindelse med 75 års jubilæet i 2011

Slangerupkoret gæstede Kerteminde i foråret 2011, hør koret synge Ave verum corpus (Mozart, W. A.)